Nadácia SYNOT vyhlasuje výzvu k prideleniu nadačných príspevkov!

Rovnako, ako v uplynulých rokoch, aj tento rok Nadácia SYNOT podporí neziskový sektor Zlínskeho kraja, a to predovšetkým v oblastiach Valašska a Slovácka. Pomoc bude ako tradične zacielená na sektor zdravotný a sociálny, školstvo a záujmové činnosti, šport a kultúru. 

"V tomto roku sme sa rozhodli pristúpiť k organizačnej zmene, ktorá bude pre samotného žiadateľa komfortnejšia. Pomoc neziskovému sektoru tak bude prebiehať formou jediného, ​​"multižánrového" grantu, ktorý bude spoločný pre všetky oblasti.Žiadatelia tak nemusia sledovať konkrétne termíny pre svoju oblasť. Pre všetky kategórie bude platiť rovnaký termín uzávierky žiadostí, a tým je 30. 9. 2019. V nasledujúcom mesiaci - októbri - potom dôjde k vyhodnoteniu jednotlivých žiadostí a následne budú žiadatelia vyrozumení o tom, či ich projekt bude podporený. Žiadosti budú prijímané len elektronicky alebo poštou na adresu Nadácie SYNOT, "vysvetľuje zakladateľ nadácie, senátor a podnikateľ Ivo Valenta

V najbližších dňoch budú na webových stránkach Nadácie SYNOT (www.nadacesynot.cz) zverejnené ďalšie informácie, vrátane formulára pre jednotlivé žiadosti. Tí žiadatelia, ktorí do sídla nadácie zaslali svoje žiadosti už skôr, nemusia vypĺňať nové formuláre. Ich súčasné žiadosti totiž budú do nového grantového programu automaticky zaradené.

"Dôvodom všetkých uvedených zmien je fakt, že sme chceli grantový systém čo najviac zjednodušiť tak, aby zástupcovia neziskového sektora nemuseli dôsledne strážiť termíny, určené jednotlivým kategóriám," povedal senátor Valenta, ktorý neziskový sektor Zlínskeho kraja podporuje dlhodobo. "Činnosti všetkých osôb, ktoré sa v neziskovej sfére angažujú a pomáhajú tak napríklad ľuďom so zdravotným postihnutím, seniorom, deťom, alebo napríklad veľkým dielom prispievajú k udržaniu ľudových tradícií v našom kraji, si úprimne vážim," dodáva.

Oprávnenými žiadateľmi sú tak, ako tomu bolo doteraz, fyzické osoby, spolky a príspevkové organizácie. Naopak grant nie je určený samosprávam - teda obciam a mestám.

Nadácia SYNOT pôsobí v Zlínskom kraji už viac ako 18 rokov. Formou priamej alebo grantovej pomoci podporuje predovšetkým oblasť zdravotnej a sociálnej, školstvo a záujmovej činnosti, kultúry a športu. Okrem toho podporuje celý rad ďalších projektov, medzi nimi Uherskohradišťsko futbalovú akadémiu, najväčší folklórny sviatok - Slovácké slávnosti vína a otvorených pamiatok, relaxačné a liečebné pobyty pre deti a seniorov a rad ďalších aktivít. V uplynulých rokoch navyše výrazne podporila tiež slováckej múzeum v prírode - Park Rochus. Celkovo tak každoročne rozdelí milióny korún.

 

Kontakt:
Mgr. Magda Pekařová, tlačová hovorkyňa
Skupina SYNOT
Mobil: +420 739 604 032
E-mail: magda.pekarova@synot.cz

 

Galéria